Google – oglašavanje po kliku

Google-ov model oglašavanja AdWords je i njegov glavni izvor prihoda. Google AdWord omogućuje realizaciju oglašavanja preko PPC modela, odnosno kroz ciljano oglašavanje i to za tekstualne reklame, kao i za grafičke reklame, odnosno bannere.

Šta je kontekstualno oglašavanje?

Kontekstualno oglašavanje je forma ciljanog oglašavanja, koje se pojavljuje na sajtovima i na sličnim platformama, kao što je npr. sadržaj prikazan u mobilnim pretraživačima. Ključne reči se određuju na osnovu sadržaja aktivne stranice i na osnovu ključnih reči se automatski prikazuju reklame.

Možemo da Vam pokrenemo PPC reklamne kampanje na Google sistemu i da uradimo sve menadžment zadatke.

Naručivanje i informacije

Ako želite da Vam pokrenemo Google marketing kampanju, kontaktirajte nas, pa da Vam unapredimo poslovanje. Pošaljite Vaše poslovne zahteve na sledeće adrese:

E-Mail: office@kameleon-lab.com
Telefon: 063 255 508