Internet marketing

internet-marketing

Ciljano Internet oglašavanje

Naše usluge uključuju istraživanje tržišta, konsalting, osmišljavanje, dizajn, izradu , izbor medija, terensku promociju, odnosno sve što je potrebno da kada jednom ugovorimo detalje kampanje, njen tok i okvire poverite nama.

Naš način rada je da posebnu pažnu poklanjamo Internetu, odnosno uvek preporučujemo kombinaciju tradicionalnog i Internet marketinga.

U prvom koraku potrebno je da upoznamo Vas i Vaše preduzeće, da saznamo više o Vašoj istoriji, proizvodima, ciljnom tržištu ali i konkurenciji.

Marketing Promotivne Kampanje se ne rade po šablonu, već one zavise od specifičnosti delatnosti preduzeća, specifičnosti ciljnog tržišta, specifičnosti i veličine sredine odnosno prostora na kome se kampanja sprovodi, kao i drugih manje bitnih faktora.

Nakon dogovora o namerama i ciljevima buduće kampanje , mi možemo da Vam osmislimo i sprovedemo ciljanu kampanju. Uspešnost i rezultati kampanje dosta zavise od ciljeva kampanje. Ciljevi kampanje mogu biti izgradnja novog imidža, pridobijanje novih potrošača ili klijenata, poboljšavanje slike o preduzeću kod potencijalnih ili postojećih klijenata i slično. U zavisnosti od ciljeva kampanje, sami rezultati su manje ili više merljivi.

Cene marketing kampanja

Troškovi promotivne kampanje mogu se odrediti na tri načina:

Kampanja sa predviđenim resursima – U ovom slučaju Vi želite da izdvojite određena sredstva za promovisanje, i znate precizno kolika su ta sredstva, bilo da se radi o jednokratnom izdvajanju ili o periodičnim vremenskim ulaganjima. Mi Vam na osnovu dostupnih sredstava predlažemo vrstu i tok kampanje, odnosno vremenski program kampanje kada se radi o ulaganjima na godišnjem nivou. Ovakav način planiranja kampanja, je svojstven za stabilna preduzeća kao i preduzeća koja se nalaze na prelazu od malog ka srednjem, a koja su u stanju da predviđaju sopstveni budžet odnosno budžete koje su spremni da ulože u budućnost putem promovisanja.

Kampanja određuje resurse – U ovom slučaju mi Vam predlažemo šta sve jedna kampanja može da uključi, upoznajemo Vas sa pojedinačnim načinima promovisanja i predlažemo. Tako na primer reklamiranje putem TV-a, s obzirom da se radi o velikim ulaganjima nije uvek preporučljivo. Nakon konsultacije i usvajanja sadržaja i obima kampanje, izračunavaju se potrebna ulaganja (ako je potrebno modifikuju se određeni delovi, dodaje ili oduzima) i određuje se termin otpočinjanja odnosno završetka kampanje.

Obimna kampanja – Ovakve kampanje su svojstvene za preduzeća koja prave proboj na određenom tržištu. Za ovakve kampanje se obično prvo preporučuje istraživanje tržišta i to terensko, a ako je to moguće onda i putem Interneta. Na osnovu povratnih rezultata se dolazi do predloga kampanje.

Isplanirana promocija se uvek isplati

Naravno preduzeće se ne mora uvek odlučiti za marketing pristup planiranjem i organizovanjem obuhvatnijih promotivnih kampanja. Posebno kada se radi o malim preduzećima ovakvi poduhvati, podrazumevaju ozbiljnija materijalna ulaganja.

Kada je budžet mali i ograničen, moguće je odlučiti se za jednu vrstu promocije, ili pak reklamiranje na užem području. U tom slučaju po izboru najkorisnijih promotivnih materijala, promotivne aktivnosti se sprovode sa akcentom na smanjivanje troškova, a s druge strane pokušave se dostići ciljno tržište. Uspeh pojedinačne akcije, diktira razvoj budućih aktivnosti.

Google – oglašavanje po kliku

Google-ov model oglašavanja AdWords je i njegov glavni izvor prihoda. Google AdWord omogućuje realizaciju oglašavanja preko PPC modela, odnosno kroz ciljano oglašavanje i to za tekstualne reklame, kao i za grafičke reklame, odnosno bannere.

Opširnije

Facebook – oglašavanje po kliku

Facebook je društvena mreža, koja je osnovana 2004. godine, a 2006. godine može da se registruje bilo koji korisnik, koji ima više od 13 godina i ima validnu E-Mail adresu. Servis obuhvata značajne celine kao što su profil, prijatelje, chat, mrežu i inbox sistem.

Facebook ima odličan alat za oglašavanje, sa potpunom kontrolom aktivnosti, dobrim izveštajima i veoma je jednostavan za upotrebu.

Opširnije

Naručivanje i informacije

Ako želite da Vam projektujemo Internet sajt prema Vašim potrebama i da kasnije sa Vama podelimo znanje kako da Vam rezultati budu što bolji, kontaktirajte nas, pa da vidimo šta možemo da učinimo. Pošaljite Vaše poslovne zahteve na sledeće načine:

E-Mail: office@kameleon-lab.com
Telefon: 063 255.508