Usluge

Izrada sajta

Internet prezentacija omogućava kontakt sa potrošačima, i može biti korisno sredstvo za razvijanje dvosmerne komunikacije i prikupljanja informacija. Ona ne mora isključivo da bude usmerena ka novim klijentima, već ka pretvaranju postojećih u lojalne.

Mnogi ljudi se odluče za razvoj web sajta, a da pre toga nisu definisali razlog te odluke. Još uvek pojedine firme ne shvataju značaj Internet medija, i tako kaljaju svoj ugled nakaradnim i ne ažuriranim prezentovanjem na mreži.

Internet prezentacija treba da bude produkt jasne vizije. A ta vizija mora biti u korelaciji sa slikom koju tržište ima o kompaniji.

Opširnije

Flash dizajn

Flash animacija će izgledati isto na različitim browser-ima, dok god su oni obskrbljeni neophodnim dodacima. Ako je nešto na Internet stranici u pokretu, onda je najverovatnije da je to „nešto“ animirano u flashu.

Kombinacija HTML-a i fleša je uvek dobro rešenje, jer ostavlja mogućnost animiranja ali i potpunog povezivanja sa alatima za pretragu. Flash animacija daje sajtu neophodnu živost i zanimljivost. Ipak kod ovakvih sajtova se gubi na potpunoj animaciji, ali i mogućnosti da se koristi kao poslovna CD prezentacija, odnosno prezentacija koju možete profesionalno koristiti za prikaz na projektoru.

Opširnije

Grafički dizajn

Pojam korporativni identitet nastao je 60-tih godina u Americi i dugo se zapravo odnosio na vizuelni identitet preduzeća. Iako ne postoji precizna definicija, korporativni identitet zapravo uključuje vizuelni identitet, korporativnu kulturu, korporativno ponašanje i korporativnu komunikaciju.

Sa sigurnošću možemo reći, da ne postoje veliki poslovi bez izgradnje jedinstvenog identiteta. Vizuelni identitet predstavlja dobru osnovu za izgradnju korporativnog identiteta. Ozbiljna preduzeća ma koliko ona bila mala, moraju planirati svoju budućnost, planirati svaki korak i nadograđivati sopstveni indentitet.

Svaki element vizuelnog identiteta (logo, vizit karta, memorandum…), predstavlja preduzeće i izdvaja ga u odnosu na konkurenciju.

Opširnije

Marketing na društvenim mrežama

Marketing društvenih mreža treba da rade obučene osobe, Social Media Marketing menadžeri.
Od Social Media Marketing menadžera se očekuje da bude marketing stručnjak, da poseduje analitičke sposobnosti, da se snalazi dobro kao PR, da poznaje trenutna pravila igre, da je tehnički obučeno lice, da u dovoljnoj meri poznaje IT tematiku, da koristi sve neophodne servise i resurse, da je inovativan i da sme da preuzima rizik koji nosi originalnost i inventivnost.

Teško je naći dobrog Social Media Marketing menadžera, pogotovo ako je u pitanju mala ili srednja kompanija.
Najčešća greška, koje pravi rukovođeća struktura jedne kompanije, je u dodeljivanju dužnosti Social Media Marketing menadžera nekom od postojećih zaposlenih, pri čemu pomenuti najčešće nema adekvatnu edukaciju, da bi kvalitetno mogao da obavlja zadatke koji se od njega očekuju.

Opširnije

Internet marketing

Naše usluge uključuju istraživanje tržišta, konsalting, osmišljavanje, dizajn, izradu , izbor medija, terensku promociju, odnosno sve što je potrebno da kada jednom ugovorimo detalje kampanje, njen tok i okvire poverite nama.

Naš način rada je da posebnu pažnu poklanjamo Internetu, odnosno uvek preporučujemo kombinaciju tradicionalnog i Internet marketinga.

U prvom koraku potrebno je da upoznamo Vas i Vaše preduzeće, da saznamo više o Vašoj istoriji, proizvodima, ciljnom tržištu ali i konkurenciji.

Opširnije

SEO (Search Engine Optimization) – optimizacija sajta za pretraživače

Alati za pretragu prepoznaju i tretiraju svaku stranicu sajta posebno. Znači svaka stranica Vam je bitna, s tim što je neka manje bitna.

Ako mislite da ste postavljanjem meta tagova, ključnih reči, završili posao grdno se varate. Ključne reči u meta tagovima su beznačajne, ukoliko ih zaista nemate na stranici. A nova heruistika googlovih robota (najbitnijeg za dobro kotiranje u pretragama) ne uključuje čitanje keyword metatagova. Upravo zbog zloupotreba Google je to rešio drugačije, jer ne želi da na sopstvenim stranama pretrage prikazuje linkove koji zapravo nemaju veze sa konkretnom pretragom.

Prilikom izbora ključnih reči, naš tim koristi alat za analizu vrednosti ključnih reči. Tek posle analize i usaglašavanja, sajt se optimizuje na ključne reči.

Opširnije