Pravilnik Kameleon Lab

Plaćanjem ste potvrdili saglasnost sa ovim pravilnikom i on ima snagu Ugovora po Zakonu o elektronskom dokumentu, čl. 4.

Ovaj Pravilnik se odnosi na sve korisnike Web hosting usluga Kameleon Lab-a deo Euro Quality Standard INT doo i ima za cilj sprečavanje nezakonitih aktivnosti ili eventualne zloupotrebe na serverima Kameleon Lab, poštujući slobodu govora i izražavanja ukoliko nije štetna za druge, zaštitu integriteta i privatnosti korisnika, kao i obezbeđenje sigurnosti i pouzdanosti mreže.

Korišćenjem usluga preko mreže Kameleon Lab-a, korisnik prihvata pravila ponašanja sadržana u Pravilniku, što podrazumeva da neće preduzimati aktivnosti koje su ovim Pravilnikom definisane kao neprihvatljivo korišćenje usluga.

Poručivanje domena

Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine i plaćanje iste. Kameleon Lab ne snosi odgovornost ukoliko korisnik izvrši pogrešnu narudžbinu i plati istu. Usluga će biti realizovana a naknadne promene nisu moguće. Ukoliko se desi da korisnik poručuje domen i pri porudžbini pogrešno ukuca naziv domena i porudžbinu plati, domen će biti registrovan a povraćaj novca nije moguć. Moguća je jedino ponovna narudžbina i plaćanje željenog domena (pod pretpostavkom da je dostupan za registraciju).

Transfer domena je moguće izvršiti ali je potrebno da dobijemo zahtev za transfer od vlasnika domena putem tiketa. Važna napomena: Transfer domena NE MOŽE se vršiti 60 dana po registraciji domena ili ako je do isteka domena ostalo manje od 30 dana.

Poručivanje hostinga

Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine i plaćanje iste. Korisnik je dužan da se prethodno informiše o specifikacijama hosting paketa koji želi da zakupi. Potrebne informacije korisnik može saznati na www.kameleon-lab.com ili kontaktiranjem tehničke podrške putem tiketa ili email-a. Kameleon Lab ne snosi odgovornost ukoliko je korisnik zakupio hosting paket a usluga mu ne odgovara.

Plaćanje

Nakon izvršene porudžbine, korisnik dobija predračun za usluge Kameleon Lab-a sa podacima za vršenje uplate. Postoje dva načina plaćamka: plaćanje po predračunu (kao pravno lice) i bank transfer (za korisnike iz inostranstva).
Ukoliko korisnik ne izvrši uplatu u predviđenom roku i nije se odazvao na e-mail poruke i telefonske pozive, porudžbina se otkazuje.

Povraćaj novca

Ukoliko korisnik nije zadovoljan uslugom koju je zakupio kod Kameleon Lab-a, korisnik može zatražiti povraćaj novca u punom iznosu u roku od 30 dana od datuma narudžbine. Povraćaj novca je moguć za usluge deljenog hostinga. Povraćaj novca nije moguće izvršiti za usluge registracije domena, VPS ili dedicated servera.

Realizacija porudžbine

Realizacija porudžbine (registracija domena, otvaranje hosting naloga) biće izvršena nakon prijema uplate za poručene usluge. Dodatne usluge (zakup IP adrese, zakup servera) se realizuju nakon prijema uplate i procesa nabavke istih bez preciziranog vremenskog perioda. Kameleon Lab ima pravo da odbije bilo koju porudžbinu bez navedenog razloga.

Parametri za pristup

Nakon realizacije usluge, korisnik dobija parametre za pristup na e-mail adresu koja je navedena u zahtevu. Korisnik je dužan da čuva ove podatke, da ih ne daje neovlašćenim licima, i dužan je da brine o bezbednosti računara na kome se ovi podaci nalaze, specifično da ga čuva od hakera, virusa i drugog nepoželjnog softvera. U slučaju da korisnik zagubi parametre za pristup, potrebno je da kontaktira tehničku podršku putem tiketa i zamoli da mu se ovi podaci pošalju. Parametri za pristup će biti poslati isključivo na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu.

Obnova usluga

Pred isticanje usluge korisnik dobija obaveštenja na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu i takođe bude kontaktiran od strane prodaje Kameleon Lab-a. Ukoliko se korisnik ne odaziva na telefonske pozive i e-mail poruke i ne uplati obnovu usluge, usluga će biti suspendovana po isteku datuma za obnovu.
Ukoliko je u pitanju usluga hostinga, fajlovi će se čuvati još 30 dana nakon isteka roka za obnovu. Nakon 30 dana Kameleon Lab zadržava pravo da obriše fajlove sa servera bez prethodne konsultacije sa korisnikom. Korisnik je dužan da napravi backup fajlova koji su se nalazili na zakupljenom hostingu u predviđenom roku.
Otkazni rok za uslugu VPS i dedicated servera je 30 dana.

Tehnička podrška

Tehnička podrška Kameleon Lab funkcioniše isključivo preko tiketa. Podršku ne pružamo putem telefona. Podrška se pruža isključivo za usluge koje imate zakupljene kod nas. Mi pružamo podršku za sva pitanja vezana za funkcionalnost servera i instalaciju skripti koje nudimo (cPanel). To ne podrazumeva instalaciju skripti iz cPanela (Joomla, WordPress, itd)  i njihov rad, menjanje ili prilagođavanje korisnikovim potrebama. Ne pružamo podršku za plug-inove, module, dodatke itd. koji se naknadno mogu instalirati.

Serveri

Kameleon Lab ima pravo da unapređuje i vrši izmene na software-u i hardware-u servera na kojima se nalaze shared hostinzi bez konsultacije sa korisnicima tih hostinga. U slučaju kada korisnik zakupi ceo server kod Kameleon Lab-a (i ukoliko Kameleon Lab radi održavanje istog) bitnije izmene u konfiguraciji servera se rade uz konsultaciju sa korisnikom.

Sadržaj i održavanje hostovanog sajta

Korisnik je u potpunosti odgovoran za celokupan sadržaj sajta koji hostuje na serveru Kameleon Lab. Zabranjena je prezentacija sadržaja koji može biti štetan po servere Kameleon Lab-a ili bilo koji drugi server na Internetu, kao i postavljanje linkova ka takvom sadržaju na Internetu. Primeri neprihvatljivog sadržaja: piratski softver, hakerski programi ili arhive, warez sajtovi, irc…

Nedozvoljeni su prenos ili prezentacija bilo kakve informacije, podatka ili materijala koji je u suprotnosti sa pravnim propisima RS, kojim se vrši krivično delo ili privredni prestup, povreda odredaba autorskog prava i prava industrijske svojine, delo nelojalne konkurencije, povreda dobrih poslovnih običaja i svako drugo ponašanje suprotno opšteprihvaćenim moralnim načelima.

Nedozvoljen je neautorizovani pristup sadržaju drugih korisnika, promena sadržaja, brisanje ili bilo kakva prerada sadržaja.

Korisnici kontent menadžment sistema (PHP Nuke, Mambo, Joomla, itd.) kao i svih drugih skriptova koje postave na svoj hosting na Kameleon Lab-u su obavezni da prate dešavanja na polju sigurnosti i zaštite ovakvih sistema i da uklone poznate ranjivosti redovnim održavanjem i primenom patch-ova i update-a. Kameleon Lab nije odgovoran ukoliko dođe do upada na sajt korisnika, korisnik je dužan da primeni mere zaštite. Ukoliko do upada dođe, Kameleon Lab će suspendovati hosting korisnika i obavestiti ga o merama bezbednosti a korisnik je dužan da te mere sprovede. Korisnik je dužan da očisti zaražene fajlove i kontaktira tehničku podršku putem tiketa i tek tad će hosting ponovo biti aktiviran. Ukoliko korisnik ne može sam da izvrši čišćenje zaraženih fajlova, Kameleon Lab može izvršiti uz dogovorenu nadoknadu.

Korisniku nije dozvoljeno da u okviru zakupljenog hostinga paketa kod Kameleon Lab preprodaje hosting odnosno hostuje više prezentacija i to naplaćuje svojim klijentima. Ukoliko Kameleon Lab utvrdi da postoji hosting nalog na kome je hostovan veliki broj sajtova i da se pritom naplaćuje svim tim sajtovima hostovanje na pomenutom nalogu, hosting će biti suspendovan bez prethodnog upozorenja i bez šanse za povraćaj novca.

Backup

Kameleon Lab nije odgovoran za nestale ili oštećene fajlove korisnika. Korisnik na sebe preuzima punu odgovornost za sve fajlove na zakupljenom hostingu kao i za održavanje i backup istih. Korisnik ima opciju da sam pravi backup iz cPanela.

Kameleon Lab pravi backup svih sajtova jednom dnevno i čuva poslednji dnevni i nedeljni backup isključivo za interne potrebe. Restore podataka nije moguć.

E-mail slanje

Kameleon Lab ne sme biti izvor, posrednik ili odredišna adresa u vezi sa prenosom neželjenog e-maila, e-mail bombi i drugih masovnih e-mailova. Vaš nalog ne sme da bude početna, posrednička ili krajnja adresa za takve e-mailove. Masovni e-mail je poruka poslata na više od 500 e-mail adresa ili na više od 50 news grupa.U slučaju kršenja uslova i masovnog slanja maila, Kameleon Lab zadržava pravo da suspenduje nalog korisnika na neodređeno vreme ili u potpunosti ugasi nalog bez povraćaja novca.

Za limite i dodatna uputstva, vezana za upotrebu mailing lista i slanje maila, kontaktirajte tehničku podršku putem tiketa.

Preduzimanje mera u slučaju neprihvatljivog ponašanja

Kameleon Lab neće aktivno pratiti rad korisnika sa ciljem da se uveri da li se poštuju pravila ponašanja. Korisnik Kameleon Lab-a je dužan da sarađuje pri preuzimanju preventivnih i korektivnih aktivnosti radi sprečavanja kršenja Pravilnika  ponašanja;

Provera rada korisnika se vrši na osnovu žalbe od strane trećeg lica i u tom slučaju procedura je sledeća:

1. U slučaju žalbe ili neizmirenih obaveza, Kameleon Lab će poslati e-mail ili telefonom kontaktirati korisnika i naložiti mu da otkloni problem.

2. U slučaju da korisnik ne reaguje na vreme ili da nije dostupan, Kameleon Lab će suspendovati prezentaciju (web sajt) sve dok se problem ne otkloni.

3. U slučaju ponovljenih kršenja pravilnika Kameleon Lab zadržava pravo da bez povratka sredstava prekine pružanje web hosting usluge.

4. U slučaju kršenja zakona, Kameleon Lab  će učiniti dostupnim relevantne podatke i informacije nadležnim organima, ukoliko za to postoji zakonska obaveza.

5. U slučaju da aktivnosti korisnika nanesu materijalnu štetu Kameleon Lab-u (kazne, oštećenja sistema…) zadržavamo pravo da naplatimo troškove u duploj vrednosti ili pokrenemo pravni postupak sa zahtevom za naknadu štete.

6. U slučaju narušavanje ugleda firme Kameleon Lab, zadržavamo pravo da obustavimo dalje poslovanje sa klijentom i ponudimo mu mogućnost da preseli svoj hosting i domene kod drugog provajdera u roku od 14 dana.

Iskorišćenost prostora i protoka

Prezentacija korisnika ne sme ni u kom trenutku da optereti CPU našeg servera više od 2%. Ukoliko do toga dođe zbog neoptimizovane web aplikacije ili baze, prezentacija će biti suspendovana dok se problem ne otkloni. Korisnik je u obavezi da vodi računa o preostalom prostoru na disku. Ukoliko slobodan prostor padne ispod 20% korisnik mora preći na veći paket ili ukloniti nepotrebne fajlove, kako bi oslobodio prostor i omogućio nesmetano funkcionisanje sajta.

Korisnicima je svakog meseca dodeljen protok koji odgovara njihovom hosting paketu. Obaveza je korisnika da prati upotrebu protoka. U slučaju da u toku meseca korisnik potroši sav dodeljen protok njegov sajt će biti automatski suspendovan. Ukoliko je ovo opterećenje rezultat izuzetno posećenog sajta, tj. ako je vaš sajt prerastao ograničenja hostinga koji ste zakupili, kontaktirajte nas i ponudićemo vam odgovarajuće hosting rešenje.

Deljeni hosting može da se koristi samo za web datoteke, aktivne mailove i sadržaj korisničkih web sajtova. Deljeni hosting prostor ne može da se koristi za skladištenje (bez obzira da li su u pitanju fajlovi, elektronska pošta ili drugi podaci), uključujući offsite skladištenje fajlova, maila ili FTP hostinga. Kameleon Lab izričito zadržava pravo da pregleda svaki deljeni hosting nalog za prekomerno iskorišćenje CPU jedinice, prostora na disku i drugih resursa koji mogu biti ugroženi povredom ovog sporazuma. Kameleon Lab može, po sopstvenom nahođenju, raskinuti pristup uslugama, primeniti dodatne naknade, ili ukloniti korisnički sadržaj za one hosting naloge za koje se utvrdi da su u suprotnosti sa Kameleon Lab Uslovima Korišćenja.

Promene cena

Kameleon Lab zadržava pravo promene cena usluga koje pruža bez prethodnog obaveštenja.

Vanredne okolnosti

Kameleon Lab zadržava pravo da u slučaju vanrednih okolnosti promeni ili suspenduje bilo koji sajt, nalog, bazu podataka, ili bilo koju drugu komponentu sajta za koju smatra da prouzrokuje probleme ili velika opterećenja servera.

Procedura u slučaju kompromitovanog accounta

Ukoliko se desi da klijentov hosting account bude hakovan, bude upada, ubačenog virusa ili se šalje spam sa tog accounta, procedura Kameleon Lab je sledeća:

1. U slučaju prvog upada sledi suspendovanje accounta i slanje maila klijentu u kome su naznačeni brojevi telefona na koje treba da nas kontaktira čim pročita mail
2. U slučaju drugog upada sledi suspendovanje accounta na 24h
3. U slučaju trećeg upada hosting account se briše sa našeg servera bez povraćaja novca

Odgovornost

Kameleon Lab nije odgovoran za bilo koju štetu koju vaš posao može pretrpeti. Kameleon Lab ne garantuje direktno niti indirektno za usluge koje pruža. Kameleon Lab nije odgovoran za gubitke podataka, neuručene poruke, pogrešno uručene podatke, podešavanje mail naloga kao i za sve prekide u radu.

Odšteta

Korisnik je saglasan da nema prava na bilo kakvu odštetu od Kameleon Lab-a što uključuje zahteve, gubitke i troškove, uklljučujući troškove advokata i sudskog procesa. Kameleon Lab nije odgovoran u slučaju:
•    povrede lica ili imovine izazvane našim proizvodom ili proizvodom u vezi sa Kameleon Lab
•    da sadržaj bilo kog korisnika krši ili navodno krši prava svojine trećih lica
•    da sadržaj bilo kog našeg korisnika krši Zakon o autorskim pravima


Kameleon Lab može promeniti, doraditi ili dopuniti Pravilnik bez prethodne najave.
Primena Pravilnika stupa na snagu momentom objavljivanja na Kameleon Lab prezentaciji.