XII Međunarodni simpozijum Fakulteta organizacionih nauka

Ukratko o klijentu

Simpozijum Fakuteta organizacionih nauka se održava tradicionalno svake druge godine. Symorg 2008 je bilo tradicionalno XII okupljanje vodećih ljudi iz oblasti menadžmenta. Tema ovog skupa je bila “Organizacione nauke i menadžment znanja”. Na zahtev Organizacionog odbora Simpozijuma, pored novina koje smo uveli na prethodnom simpozijumu (online prijava) ovoga puta smo krenuli korak napred i napravili informacioni sistem koji omogućava da se ceo proces slanja radova radi putem Interneta. Takođe radili smo i kao IT podrška na Simpozijumu.

Opis projekta

Zbog specifičnosti web sajta ovog projekta, zahtevan je korporativni dizajn koji je u skladu sa korporativnim bojama i oznakama Fakulteta organizacionih nauka. Na osnovu korisničkih zahteva izrađen je i kodiran HTML & CSS templejt. Kako bi se zaštitili poverljivi podaci u sistemu i bazama podataka korišćen je Vito CMS v1.6 sa specijalnim zaštitnim dodacima. Na zahtev klijenta razvijen je i sistem za online registraciju i prijavu radova, kao i praćenje statusa istih. Web sajt je odrađen na dva jezika, srpskom i engleskom jeziku. U dogovoru sa klijentom uneti su svi materijali u bazu podataka. Klijent nam je poverio poslove održavanja i administriranja sajta, kao i obavljanje poslova IT podršle za vreme trajanja Sipozijuma. Nakon uspešno obavljenog projekta dobili smo preporuku od strane predsednika organizacionog odbora SYMORG 2010 – doc. dr Vesne Damnjanović.