Sex Paradise

Ukratko o klijentu

Internacionalna kompanija koja se bavi kreiranjem sadržaja za odrasle nam je poverila izradu templejta i portala namenjenog za razmenu video i foto materijala za odrasle. Urađena je Internet marketing kampanja i sajta i affilate marketing.