Quality Cert Serbia

Ukratko o klijentu

Quality Cert doo predstavlja novu generaciju kompanija za nadzor i sertifikaciju sistema menadžmenta sa jasnim ciljem da svojim delovanjem na teritoriji Srbije bude prepoznatljivo ime u oblasti sertifikacije. Nepristrasnost, kao opredeljenje, predstavlja dobru osnovu za siguran put u ostvarenju dobre reputacije i širenja poslovanja kojoj teži celokupan tim zaposlenih.

Opis projekta

Vizuelni identitet:

Kreiran je vizuelni identitet kompanije koji podrazumeva izradu logotipa, znakova sertifikacije, vizit karata, id kartica, sertifikata, potvrda, upustava.

Web sajt:

Sertifikaciono telo Quality Cert doo nas je angažovao sa veoma preciznim upustvima za izradu web sajta. Sajt dizajnerski odskače od već ustaljenih klišea i dominiraju varijacije boja zastava Srbije i USA. Pored sajta koji smo izradili u WordPress-u, izradili smo i web servis/softver za izdavanje sertifikata pa je validnost sertifikata moguće proveriti i preko samog sajta. Takođe, prema ugovoru, bili smo u obavezi da instaliramo i lokalizujemo web servis/softver za upravljanje projektima i komunikaciju sa klijentima. Iako su rokovi za izradu sajta i web servisa bili jako kratki, naš tim se istakao dobrom organizacijom. Efektivno radno vreme na ovom projektu je bilo 65 dana.