IBTF Insurance Business & Technology Forum

Ukratko o klijentu

Ova konferencija se organizuje sa ciljem promovisanja primene ICT tehnologija u industriji osiguranja koji sve više postaju faktor kompetitivne prednosti koji može da bude odlučujući za uspešnost poslovanja osiguravajućih društva.

ASIT je prepoznao potrebu da se organizuje konferencija sa ovom, veoma aktuelnom tematikom, koja će okupitit osiguravajuća društva, nadležne institucije i ICT kompanije i omogućiti razmenu iskustava.

Opis projekta

Stručni tim Kameleon-lab je za asocijaciju ASIT izradio dvojezični konferencijski web sajt, aktuelnog i savremenog dizajna sa svim neophodnim funkcionalnostima potrebnim za organizovanje jedne ozbiljen konferencije. Sajt je izrađen uz upotrebu WordPress CMS sistema, dok su dizajn i funkionalnosti uređeni prema zahtevima klijenata i pravilima svetske prakse u ovoj oblasti.

Kompletna prijava učesnika i izlagača je obavljena online putem, gde je naša firma izradila interfejs za prijem i upravljanje prijavama. Prilikom popunjavanja online prijave obaveštenje sa svim podacima stiže na email organizatora i na email onog ko je poslao prijavu. Organizator uz pomoć logovanja u posebni deo administracije u mogućnosti je da prati i menja status prijave, dodaje komentare i vrši kompletno upravljanje i organizaciju posla za svaku prijavu posebno.

Pored izrade web sajta i svih pratećih komponenti, našoj firmi je povereno i kompletno administriranje i vođenje online nastupa konferencije, pre i nakon njenog održavanja. U tu svrhu je izrađena facebook stranica i twitter profil, kao i urađena kompletna optimizacija za internet pretraživače. Administrator iz našeg stručnog tima je bio zadužen za sve potrebe klijenata kada su online promocije konferencije u pitanju.