Genolab – DNK analiza

Ukratko o klijentu

Genolab je kompanija koja prva na srpskom tržištu vrši DNK analize kojom se mogu ustanoviti potencijalne bolesti nasleđene u genetskom kodu, kao i reakciju i pravilnu terapiju kako bi se one tretirale na pravi način. GENOLAB d.o.o. nudi proizvode koji garantuju iscrpnu i tačnu analizu određenih gena i ne bavi se ocenjivanjem rizika od bolesti na koje preventivnim delovanjem ne možemo uticati.

Opis projekta

Klijent je imao zahtev po pitanju CMS sistema koji je pouzdan i koji ima određene funkcionalne karakteristike. Kada su im  izložena moguća rešenja, odluka je doneta da se koristi WordPress CMS sistem kao sistem koji može da zadovolji zahteve klijenta. Nakon izrade dizajna, prešlo se na kodiranje i izradu HTML & CSS templejta. Prema dogovoru, imali smo obavezu da dodamo sve materijale koje nam je klijent dostavio. Pored svih navedenih aktivnosti urađena je osnovna optimizacija na internet pretraživače. Web sajt je hostovan na našem serveru i mi smo odgovorni za njegov monitoring i backup-ovanje. Efektivno radno vreme na ovom projektu je bilo 20 dana.