Fakultet organizacionih nauka – odsek za međunarodnu saradnju

Ukratko o klijentu

Sajt odseka za međunarodnu saradnju je prevashodno zamišljen da sadrži informacije o radu odseka, ali kasnije se pojavila potreba za engleskom verzijom sajta Fakulteta organizacionih nauka, pa je od 2009. godine ovo postao i zvaničan sajt Fakulteta organizacionih nauka na engleskom jeziku.