Centar E8 – Centar za promociju zdravih stilova života

Ukratko o klijentu

Centar E8 je omladinska organizacija koja se bavi promocijom zdravih stilova života.