Noćna mora svih programera je kada im klijent zahteva promenu dizajna, a prethodni dizajner se bavio optimizacijom sajtova na način na koji vi niste navikli. Takođe ako više niste zadovoljni temom/pluginom problem je prebaciti SEO podatke na nekom portalu koji jako puno tekstova. Sličan slučaj je sa poznatim framework-ovima kao što su Builder, Thesis, Headway.. read more →