Grafički dizajn

graficki-dizajn

Vizuelni identitet kao deo korporativnog identiteta

Pojam korporativni identitet nastao je 60-tih godina u Americi i dugo se zapravo odnosio na vizuelni identitet preduzeća. Iako ne postoji precizna definicija, korporativni identitet zapravo uključuje vizuelni identitet, korporativnu kulturu, korporativno ponašanje i korporativnu komunikaciju.

Sa sigurnošću možemo reći, da ne postoje veliki poslovi bez izgradnje jedinstvenog identiteta. Vizuelni identitet predstavlja dobru osnovu za izgradnju korporativnog identiteta. Ozbiljna preduzeća ma koliko ona bila mala, moraju planirati svoju budućnost, planirati svaki korak i nadograđivati sopstveni indentitet.

Svaki element vizuelnog identiteta (logo, vizit karta, memorandum…), predstavlja preduzeće i izdvaja ga u odnosu na konkurenciju.

Logo i Logotip

Dobar logo je tako dizajniran da bude lako prepoznatljiv i pamtljiv posmatraču. Logo je jedan aspekt odnosno brend kompanije i njegov oblik i boja treba da budu različiti u odnosu na konkurenciju na specifičnom tržištu. Logotip odnosno stilski uobličen tekst, treba da bude čitljiv, i koliko je to moguće jedinstven.

Danas ima mnogo kompanija, proizvoda, servisa, agencija i sl. koji koriste znak ili amblem kao logo. Kao rezultat, tek par u hiljadu ovakvih znakova obični posmatrači prepoznaju ako nisu predstavljeni zajedno sa slovnim tekstom.

Znak velikih kompanija dugotrajno prisutnih ćete uvek prepoznati, kao na primer Nike, Mercedes, itd. Ali probajte da se setite znaka neke manje ili nove kompanije. Upravo zato poslednjih godina, trend je da se koristi oboje, slika(znak) i ime kompanije, odnosno tipizirana slova, kako bi zajedno bili jedistven i prepoznatljiv logo. Probajte da se setite koji je znak kompanije Asus? Odgovor je nijedan, Asus je naziv kompanije ali ujedno i logo napravljen od tipiziranih slova.

Izgradnja imidža

Jedinstven i dobar logo predstavlja osnovu vizuelnog identiteta. Na osnovu logotipa, se dalje gradi vizuelni identitet koji u osnovi uključuje vizit ili biznis kartu, memorandum, fasciklu i kovertu. Danas, osnovni vizuelni identitet, sve više, uključuje i dizajn Internet prezentacije odnosno banera različitih formata.

Dalje se vizuelni identitet, nadogradjuje prema potrebama preduzeća, tako on može uključivati, dizajn različitih promotivnih materijala (upaljači, zastavice, svetleće reklame, bilbordi, autografika, kalendari, katalozi i slično), dizajn ambalaža i pakovanja za preduzeća koja se bave proizvodnjom i prodajom, dizajn enterijera i raspoređivanje u prostoru, izrada TV reklama, itd.

Zapravo svaki detalj, odslikava imidž preduzeća, s tim u vezi ozbiljna i uspešna preduzeća pitanju vizuelnog i korporativnog identiteta prilaze s oprezom i profesionalnošću.

Redizajn vizuelnog identiteta

Mala preduzeća na svojim počecima vrlo malo pažnje posvećuju izgradnji imidža, što važi i za velika preduzeća sa nedostatkom vizije.

Međutim nikad nije kasno ukoliko preduzeće i njeni lideri poseduju snagu i viziju. Redizajniranjem identiteta i pristupa, mogu se uključiti u borbu za lidersku poziciju na tržištu.

Knjiga grafičkih standarda

Rezultat izgradnje vizuelnog identiteta predstavlja knjigu grafičkih standarda. U knjizi se nalaze sve definicije, dimenzije, boje, a svaka dalja nadogradnja se radi prema ovoj knjizi. Knjiga standarda tehnički zapravo predstavlja disk na kojem se nalazi celokupan grafički rad upakovan u vektorske formate, sa pripremom za štampu.

Štampani i drugi promotivni materijali

Mi imamo razvijenu saradnju sa više štamparija. Pored profesionalnog dizajna, nudimo Vam kvalitentu i brzu uslugu izrade promotivnih materijala primenom digitalne ili ofset tehnologije:

 

 • vizit karte
 • fascikle
 • flajeri
 • memorandumi i koverte
 • jelovnici, podmetači
 • papirne kese
 • prospekti
 • plakati
 • kalendari
 • roll up reklame
 • banneri i zastave
 • bilbordi
 • ambalaža
 • autografika
 • pozivnice
 • nalepnice
 • kutije
 • promo pultovi
 • prozorska grafika
 • magazini i knjige

 

Naručivanje i informacije

Ako želite da angažujete naše dizajnere i multimedijalne umetnike, kontaktirajte nas sa Vašim zahtevima na sledeće načine:

E-Mail: office@kameleon-lab.com
Telefon: 063 255.508