Cloud aplikacije

Coca Cola digital signature
Coca Cola digital signature

Opis usluge: Izrada specijalizovanog softvera za kreiranje digitalnog potpisa
Godina: Mart 2015.
read more →

Quality Certification Software
Quality Certification Software

Opis usluge: Izrada softvera koji prati poslovanje sertifikacionog tela
Godina: April 2014. read more →

Tennis scoring system
Tennis scoring system

Opis usluge: Izrada softvera i tehnička realizacija u Beogradskoj areni u trajanju od 3 dana
Godina: Septembar 2013. read more →

Data Collection Software for Tablets
Data Collection Software for Tablets

Opis usluge: Izrada softvera podataka na sajmovima i manifestacijama drugog tipa putem tablet uređaja
Godina: Mart 2013. read more →