Zavičajno udruženje Mihailo Petrović – Vlakča

Ukratko o klijentu

Selo Vlakča nalazi se podno planine Rudnik, na dvadeset petom kilometru od Kragujevca i na dvanaest kilometara od Topole. Jedno je od najuređenijih sela na teritoriji grada Kragujevca. Oko 80% seoske putne mreže je asfaltirano, svi delovi sela imaju uređene seoske vodovode, oko 90% stanovnika ima telefonske linije sa najsavremenijom digitalnom centralom, i oko 4 kilometra uličnog osvetlenja.