Ypeer

Ukratko o klijentu

Ypeer je omladinska organizacija koja na aktivan način animira mlade ljude širom sveta u borbi protiv HIV-a i AIDS-a, kao i protiv stigmi i tabua povezanih sa njima.