Udruženje Čačana u Beogradu

Ukratko o klijentu

Afirmacija ideje društvenog okupljanja, održavanje veza, pomaganja i saradnje svih osoba čije je poreklo ili osećaj pripadnosti vezan za teritoriju Opštine Čačak.

Opis projekta

Unajmljeni smo od strane klijenta da izradimo web prezentaciju Udruženja Čačana u Beogradu i na taj način predstavimo vezu ova dva grada. Sajt je realizovan prema zahtevima i konceptu klijenta u WordPress CMS tehnologiji. U okviru sajta i prilikom realizacije su ugrađene razne komponente koje olakšavaju rad i sajt čine dodatno interaktivnim i modernim. Naša firma je u potpunosti realizovala dizajnerske i programske zahteve, pa su nam povereni poslovi održavanja i administriranja sajta.