Symorg 2008 – Simpozijum Fakulteta organizacionih nauka

Ukratko o klijentu

Simpozijum Fakuteta organizacionih nauka se održava tradicionalno svake druge godine. Symorg 2008 je bilo tradicionalno XI okupljanje vodećih ljudi iz oblasti menadžmenta. Tema ovog skupa je bila “Menađžment i društvena odgovornost”. Na zahtev Organizacionog odbora Simpozijuma, napravili smo online prijavu učesnika, koja je po prvi put primenjena na skupovima ovog tipa.