Sportsko udruženje Fakulteta organizacionih nauka – SportFON

Ukratko o klijentu

Sportsko društvo FON-a, SportFon, osnovano je 28.12.2000. godine radi jačanja sportske svesti studenata Fakulteta organizacionih nauka. Ova veoma jednostavna ideja je tokom niza godina  narasla do najuspešnijeg sportskog društva u zemlji, a i na Balkanu.