Specijalizovani časopis za venčanja – Reci DA

Ukratko o klijentu

Časopis „Reci da“ izlazi 2 puta godišnje i predstavlja luksuzno izdanje namenjeno mladencima u periodu pripreme najglamuroznije zabave ali i početka zajedničkog života. „Reci da“ pokreće trendove u organizaciji venčanja, ali takođe nudi i sjajne predloge koji se tiču mode, nege, obrađuje aktuelne teme – ljubav, predbračni ugovor, crkveno venčanje.

Opis projekta

Na osnovu zahteva klijenta naš zadatak je bio da uradimo redizajn sajta koji je izrađen u decembru 2010. godine. Nakon izrade novog dizajna, prešlo se na kodiranje i izradu HTML & CSS templejta. Pored redizajna, urađene su i određene funkcionalne promene kako bi se novi dizajn implementirao na pravi način. Efektivno radno vreme na ovom projektu je bilo 7 dana.