Savez Studenata Beograda

Ukratko o projektu

Studentska organizacija na nivou Beogradskog Univerziteta koja se zalaže za zaštitu, ostvarivanje i unapređivanje prava i interesa studenata na osnovnim i poslediplomskim studijama.