Regionalna agencija za mala i srednja preduzeća “Beograd” – Preduzetnički centar Obrenovac

Ukratko o klijentu

Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Beograd d.o.o. osnovan je decembra 2002. godine kao deo projekta „Nefinansijska podrška sektoru MSP u Srbiji”. Projekat je finansirala Evropska unija, a realizovala Evropska agencija za rekonstrukciju.