PMCollege – Viša škola za projektni menadžment

Ukratko o klijentu

Viša škola za projektni menadžment “PM College” osnovana je 2005. godine. Jedan od značajnih razloga za osnivanje Više škole za projektni menadžment je i činjenica da u svetu već dugi niz godina postoje fakulteti za projektni menadžment. Time se zadovoljavaju potrebe za visokoobrazovanim projektnim menadžerima koji se i u svetu sve više traže kako u privredi, tako i u obrazovanju, zdravstvu, kulturi, itd.