Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S)

Ukratko o klijentu

Rad MDRI se pre svega zasniva na snažnom partnerskom odnosu i učešću osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i članovima/cama njihovih porodica. Njihovo učešće je jedina garancija za efikasnu zaštitu njihovih prava. Jedino se osnaživanjem osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i njihovih porodica putem njihovog učešća u donošenju odluka koje utiču na njihov život mogu osigurati trajne i održive promene u društvu.
Ipak, osobama sa intelektualnim i mentalnim teškoćama uvek će trebati izvestan stepen podrške kako bi zadržale kontrolu nad sopstvenim životom i uloga civilnog društva je da im tu podršku pružaju kroz njihovo jačanje i zajedničko zagovaranje i zastupanje.

Opis projekta

Klijent nas je unajmio da za njega izradimo Internet prezentaciju Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, prema specifičnim zahtevima i potrebama. Sajt je u potpunosti dizajniran sa naše strane i razvijen u WordPress CMS tehnologiji kako bi bio jednostavan za administriranje i održavanje od strane klijenta.