Galerija Pero

Ukratko o klijentu

Galerija Pero – Promocija i prodaja savremene srpske umetnosti. Slike, grafike, crteži, skulpture. Projekti i izložbe.

Opis projekta

Naš zadatak na ovom projektu je bio da uradimo kompletan CMS sajt kako bi klijent mogao samostalno da održava prezentaciju. Dogovoreno je da se koristi WordPress CMS, zbog svoje jednostavnosti i kompatibilnosti sa mnoštvom modula zahtevanih na ovom web sajtu. Nakon izrade dizajna, prešlo se na kodiranje i izradu HTML & CSS templejta, koji je specijalno prilagođen uslovima i potrebama ove galerije. Prema dogovoru, imali smo obavezu da dodamo sve materijale koje nam je klijent dostavio. Efektivno radno vreme na ovom projektu je bilo 15 dana.