Evropa nema alternativu – nevladina organizacija

Ukratko o klijentu

Nevladina organizacija sa ciljem da ubrza postupak ulaska Srbije u Evropsku uniju.