Eco Protexi – preduzeće za ekološki konsalting

Ukratko o klijentu

Preduzeće za ekološki konsalting i menadžment ECO PROTEXI pruža široku paletu usluga iz domena inženjerskih delatnosti i tehničkog savetovanja, konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem vezano za životnu sredinu.

Opis projekta

Po dogovoru sa klijentom dovoren je i realizovan kompletan CMS sajt kako bi klijent mogao samostalno da održava prezentaciju. Dogovoreno je da se koristi WordPress CMS, zbog svoje jednostavnosti i kompatibilnosti sa mnoštvom modula zahtevanih na ovom web sajtu. Nakon izrade dizajna, prešlo se na kodiranje i izradu HTML & CSS templejta, koji je specijalno prilagođen zahtevima klijenta. Sajt je realizovan na dva jezika, engleskom i srpskom. Prema dogovoru, imali smo obavezu da dodamo sve materijale koje nam je klijent dostavio. Po dogovoru sa klijentom obavljamo kompletne poslove održavanja web sajta. Efektivno radno vreme na ovom projektu je bilo 15 dana.