Deneza M d.o.o. – građevinsko preduzeće

Ukratko o klijentu

Deneza M d.o.o. je jedan od većih građevinskih firmi u Srbiji. Učestvovala je na velikom broju kapitalnih projekata od kojih možemo izdvojiti Delta City.