Data Collection Software for Tablets

O projektu

Delta Motors nas je početkom 2013. godine odabrao kao najpovoljnijeg ponuđača za izradu online softvera za prikupljanje podataka na Beogradskom sajmu. Kao zadatak trebali smo da realizujemo poseban sistem za logovanje hostesa koje su podatke unosile putem tableta i admin deo koji je mogao da upravlja nalozima hostesa, menja podatke u sistemu, prati statistiku svih hostesa, pregleda i eksportuje prikupljene kontakte.