Centar za smeštaj i boravak dece i omladine ometene u razvoju

Ukratko o klijentu

Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju je servis za korisnike usluga socijalne zaštite grada Beograda. Korisnici Centra su deca i mladi sa smetnjama u mentalnom razvoju, autizmom, višestrukim poremećajima, Rett sindromom, i sa oštećenjem sluha.
Korisnici naših usluga se zbrinjavaju dnevno ili stacionarno, u skladu sa sopstvenim potrebama.
Centar, u 15 organizacionih jedinica na teritoriji grada, pruža različite usluge socijalne zaštite:

  • Otvorenog tipa: dnevni boravci, stanovanje uz podršku
  • Stacionarnog tipa: internat za učenike sa oštećenjem sluha, stacionar za osobe sa autizmom

Sa 600 korisnika Centra radi ukupno 193 stručna radnika: defektolozi – različitih profila, psiholozi, socijalni radnici, lekar neuropsihjatar za potrebe stacionara za autizam, lekar opšte prakse, medicinske sestre/tehničari, profesori fizičkog, radni terapeuti različitih profila, negovatelji/ce.

Opis projekta

Nakon pobede na javnom tenderu, pripao nam je zadatak i obaveza da realizujemo web sajt za Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju prema zahtevima i potrebama klijenata. Sajt je razvijen u WordPress CMS tehnologiji, dok je dizajn realizovan u dogovoru i prema zahtevima klijenta. Sajt je jednostavan za administriranje i osiguran putem sigurnosnih protokola.