ABA Tel d.o.o. Beograd

Ukratko o klijentu

ABA Tel je jedna od prvih kompanija u Srbiji koja je u svoju ponudu uvrstila usluge  VOIP  telefonije koja je razlog stalnog trenda opadanja cena telefonskih usluga. Osnovana je u aprilu, 2009. godine kao kćerka firme ABA Net čije je sedište u Sjedinjenim Američkim Državama.

ABA Tel d.o.o. Beograd je nosilac odobrenja za pružanje usluga prenosa govora korišćenjem Interneta (VOIP) izdatog od strane Republičke agencije za elektronske komunikacije i to: Odobrenje za pružanje usluga prenosa govora korišćenjem Interneta (VOIP) broj: 1-03-34521-14/09 od 30.06.2009. godine.

Opis projekta

Specifičnost usluge koju ABA Tel pruža u zemlji i inostranstvu zahtevala je izradu sajta koji u svakom trenutku korisniku mora da pruži sve potrebne informacije i objašnjenja o mogućnostima  VOIP telefonije. Takođe na sajtu su prikazane tarife namenjene različitim korisnicima kao i načini pružanja korisničke podrške. Imajući u vidu ozbiljnost rada ove kompanije i značaj marketinga za njeno poslovanje na sajtu su istaknute akcije i događaji koje je ABA Tel podržao ali i aktuelni twitovi, facebook stranica i promo video.